Odpowiemy na Twoje pytania od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 16:00

+48 223086262

Możesz także wysłać nam wiadomość. Odpiszemy tak szybko jak się da!

sklep@realmeshop.pl

W celu zgłoszenia usterki realme TV możesz skontaktować się:

Polityka gwarancyjna dotycząca realme TV

Minimalna gwarantowana dostępność aktualizacji oprogramowania i oprogramowania układowego (od daty zakończenia wprowadzania do obrotu) 8 lat
Minimalna gwarantowana dostępność części zamiennych (od daty zakończenia wprowadzania do obrotu) 7 lat
Minimalne gwarantowane serwisowanie produktu 7 lat
Minimalny okres ogólnej gwarancji oferowanej przez dostawcę 2 lata

Zakres gwarancji:

 1. Niniejsza polityka gwarancyjna dotyczy wyłącznie urządzeń sprzedawanych na terytorium kraju.
 2. Gwarancja na realme TV obowiązuje od daty zakupu.
 3. Aby skorzystać z pomocy gwarancyjnej, klientom zaleca się dostarczenie oryginalnego opakowania wraz z urządzeniem do centrum serwisowego wraz z ważnym dowodem zakupu.
 4. W okresie gwarancyjnym, jeśli wystąpi jakakolwiek awaria funkcjonalna, realme zapewni bezpłatne usługi serwisowe za pośrednictwem autoryzowanych centrów serwisowych.
 5. Po naprawie produktu w ramach gwarancji użytkownik otrzyma pozostały okres gwarancji urządzenia według daty aktywacji.
 6. Po wymianie produktu użytkownik otrzyma pozostały okres gwarancji zgodnie z oryginalną fakturą.

Ograniczenia gwarancji:

 1. Urządzenie przekroczyło standardowy okres gwarancji.
 2. Urządzenie / produkt jest uszkodzone przez ciecz lub występuje wilgoć / korozja.
 3. Używanie i konserwowanie produktu niezgodnie z instrukcjami, które prowadzą do uszkodzenia lub wadliwego działania, takiego jak używanie w ekstremalnych temperaturach, stosowanie akcesoriów innych niż realme, itp.
 4. Jeśli dojdzie do uszkodzenia w / na zewnętrznej powierzchni produktu, w tym między innymi pęknięcia, zadrapania na powierzchni zewnętrznej.
 5. Wszelkie nieautoryzowane naprawy, próby demontażu na urządzeniu.
 6. Brakuje / zgubiono lub zmieniono nalepkę gwarancyjną.
 7. Gwarancja nie obejmuje sytuacji, gdy urządzenie zostanie zrootowane przez użytkownika i nie będzie można go przywrócić przez aktualizację oprogramowania.
 8. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia, użytkowania w ekstremalnych warunkach, szkód spowodowanych niewłaściwą pielęgnacją i uszkodzeń spowodowanych działaniem siły wyższej, takim jak powodzie, pożary lub trzęsienia ziemi.
 9. Jeśli istnieje jakakolwiek sprzeczność między niniejszą polityką serwisową a krajowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, pierwszeństwo mają wszystkie krajowe przepisy ustawowe i wykonawcze.
 10. Brak karty gwarancyjnej i ważnego dowodu zakupu, może jednak zostać przyznany wyjątek, jeśli klient może udowodnić, że akcesorium jest w okresie gwarancyjnym.